Ons onderwijs

Ons team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij de leerlingen; elke dag is er weer een nieuwe kans. We kijken naar de reden achter het gedrag, waarbij we de aanpak altijd afstemmen op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Wij bieden onderwijs op maat voor een kwetsbare doelgroep in een veilige en kleinschalige setting. En we denken vanuit de ontwikkeling van de leerling in samenwerking met ouders en zorgpartners.

Op onze school sluiten we zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen, met als doel het bereiken van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. We bieden de reguliere leerlijnen op cognitief gebied en vullen die waar nodig aan met onderwijs op maat. Ook besteden we veel aandacht aan competentieontwikkeling op het gebied van 'Leren Leren' en sociaal-emotionele ontwikkeling.

TOP-klas

De TOP-klas is bestemd voor leerlingen van 4 tot en met 6 jaar met een diagnose of vermoeden van autisme die in behandeling zijn bij het dr. Leo Kannerhuis. In deze klas worden therapie en onderwijs geïntegreerd.

De leerlingen in de TOP-klas gaan van 8.45 tot 14.00 naar school en krijgen onder schooltijd behandeling vanuit het Dr. Leo Kannerhuis. Deze klas is gevestigd op het Oolgaardthuis.

Ontwikkelperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. Onze school biedt leerroute 6 met het bijbehorend uitstroomprofiel voorgezet (speciaal) onderwijs; vmbo, havo en vwo. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.