Houding, kennis en gedrag

De leerlingen ontwikkelen zich door hun problematiek vaak anders op verschillende gebieden. Dit vergt een specifieke aanpak en afstemming op een aansluiting bij de individuele behoefte van de leerling. Hierbij is het van groot belang dat de leerling niet overvraagd wordt, maar juist succeservaringen op kan doen. Maatwerk is hierbij een vereiste: niet alleen het schoolwerk, maar ook het aanspreekniveau is voor elk kind anders.

Het team heeft veel kennis en kunde op het terrein van autisme, door ervaring of door aanvullende opleidingen of studiemomenten binnen school. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en hanteren een neutrale houding, stellen ons flexibel op, accepteren de leerlingen te allen tijde en zoeken naar oplossingen. Hierbij hechten we aan een goede samenwerking met ouders, verzorgers en ketenpartners.