Locatie Bakenbergseweg

Locatie Bakenbergseweg is bestemd voor leerlingen van 6 tot en met 13 jaar. De groepsgrootte is ongeveer 12 leerlingen, afhankelijk van de groepsdynamiek en leer- en gedragsstoornissen. De leerlingen krijgen les in de eigen groep van een vaste leerkracht. Waar het kan, geven we groepsgewijs les. Waar het nodig is, bieden we instructie op individueel niveau. Zo krijgen alle leerlingen onderwijs op maat.

Locatie Oolgaardthuis

Op locatie Oolgaardthuis zitten leerlingen van 4 tot en met 6 jaar. Zij zitten in de twee TOP-klassen. Ook is hier klas Paars gehuisvest. In klas Paars zitten leerlingen tussen de 7 en 13 jaar. Leerlingen krijgen hier onderwijs in combinatie met behandeling vanuit het Dr. Leo Kannerhuis. In klas Paars werken leerlingen aan schoolse vaardigheden en leren ze vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.