Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

Speciale klassen

Op de locatie Oolgaardthuis hebben we drie speciale klassen. In deze klassen werken we nauw samen met de behandelaars van het Dr. Leo Kannerhuis.

• 2 TOP-klassen
• In deze klassen zitten leerlingen van 4 tot en met 6 jaar. Zij hebben (vermoedelijk) autisme en zijn in behande-ling bij het Dr. Leo Kannerhuis. De leerlingen in de TOP-klas gaan drie dagen per week naar school van 8.45 tot 14.00 uur. Onder en buiten schooltijd krijgen zij hun behandeling.
• Klas Paars
• In deze klas zitten leerlingen van 7 tot en met 13 jaar. Zij verblijven voor een behandeling op het Dr. Leo Kan-nerhuis. Vanwege hun autisme in combinatie met gedragsproblemen, hebben zij nog meer veiligheid en over-zicht nodig. Zij volgen onderwijs dichtbij hun behandelgroep. De leraar werkt nauw samen met de sociothera-peuten van het Dr. Leo Kannerhuis en Circustheater Stoffel.