Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is gericht op het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren van onze leerlingen binnen de schoolse setting en later in de maatschappij. We richten ons op de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en op werkhouding en taakgedrag. Ons onderwijs werkt toe naar de reguliere kerndoelen.