Leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

So De Brouwerij heeft een leerlingenraad met uit elke klas een afgevaardigde. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over schoolregels en de inrichting van het schoolplein. Elke acht weken komt de raad bij elkaar onder leiding van onze directeur.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Zo blijf je op de hoogte
• Via Klasbord. Dit is een soort gesloten Facebookgroep en alleen toegankelijk voor ouders van de betreffende klas. Je ziet hier leuke foto’s en filmpjes. Ook kun je zien welke activiteiten en projecten leerlingen zoal doen. In sommige groepen gebruiken we Klasbord ook om te communiceren over het huiswerk.
• Via de nieuwsbrief. Deze versturen we elke zes weken. Hierin staan leuke berichten over onze school, maar ook belangrijke ontwikkelingen.
• Via het contact met de leraar. Als ouder kun je altijd contact opnemen als je vragen hebt. Als er bijzonderheden zijn, neemt de leraar zelf contact met je op.

Oudermiddagen en -avonden

Drie keer per schooljaar organiseren we een oudermiddag of -avond. Dan bespreken we samen hoe je kind het doet op school. We kijken daarbij naar de doelen uit het handelingsplan. Ook kijken we naar het uitstroomperspectief in het ontwikkelingsperspectiefplan. Aan het begin van het schooljaar nodigen we jou en je kind uit voor een kennismakingsgesprek.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

Ons samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. 

Meer weten