Partners en omgeving

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school.

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf.

Samen met Dr. Leo Kannerhuis

Een deel van onze leerlingen krijgt in de klas begeleiding van een sociotherapeut van het Dr. Leo Kannerhuis. Het gaat om de leerlingen in de TOP-klassen en de klas Paars. Deze klassen zijn onderdeel van de locatie Ool-gaardthuis. Ook in de andere klassen (op de locatie Bakenbergseweg) zitten leerlingen die in behandeling zijn bij het Dr. Leo Kannerhuis. Als school hebben we regelmatig overleg met de behandelaars.

Samen met ABO Zorgbegeleiding & Circustheater Stoffel

Soms kan een leraar niet de specifieke begeleiding bieden die een kind nodig heeft. Een kind heeft bijvoorbeeld (ernstige) concentratieprobleem of moeite met het volgen van een groeps­instructie. Dan kun je als ouder via de gemeente een aanvraag doen voor extra begeleiding op en na school via ABO Zorgbegeleiding en Circustheater Stoffel. Circustheater Stoffel biedt ook naschoolse begeleiding op de Bakenbergseweg.

Samen met overige zorgaanbieders

Op individueel niveau werken we ook samen met andere zorgaanbieders in de regio.