Onze school

So De Brouwerij biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Veel van onze leerlingen hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum of andere internaliserende problematiek. Rust, duidelijkheid en overzicht zijn de basis in ons onderwijs.

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van leerlingen, van datgene wat ze goed doen. We respecteren hen als persoon en zien hun wellicht afwijkende gedrag als een hulpvraag aan ons. We bieden leerlingen duidelijkheid, structuur en kansen in een warme, veilige schoolomgeving. Leraren stemmen hun aanpak af op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Bijvoorbeeld door het wegnemen of juist toevoegen van prikkels, een speciale plek in de klas of werken met hulpmiddelen.

Gelijkwaardigheid

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

So De Brouwerij heeft twee locaties: Bakenbergseweg en Oolgaardthuis. 

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke individuele leerling. Met als doel dat zij zich optimaal ontwikkelen. We bieden de reguliere leerlijnen op cognitief gebied en vullen die waar nodig aan met onderwijs op maat. Ook besteden we veel aandacht aan competentieontwikkeling op het gebied van werkhouding, taakgedrag, executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind. Meer informatie vind je op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden