Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen en daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden Bakenbergseweg

Leerlingen aan de Bakenbergseweg hebben les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur zijn er leraren aanwezig om de leerlingen welkom te heten in het lokaal.

Schooltijden Oolgaardthuis

Leerlingen van de TOP-klassen hebben les van 8.45 uur tot 14.00 uur. Leerlingen van klas Paars hebben aangepaste tijden. De lestijden worden per leerling vastgesteld in overleg met de ­sociotherapeuten en de behandel-coördinator van het Dr. Leo Kannerhuis.

Pauzes

De leerlingen blijven tussen de middag op school en eten samen met de leraar hun lunchpakketje. In de ochtend is er een fruitpauze.

Activiteiten en vieringen

So De Brouwerij werkt beperkt met projecten, vieringen of andere activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt bepaald aan welke feesten of thema’s we aandacht besteden en op welke manier. Het kan dus zijn dat wij aan sommige speciale dagen geen of slechts beperkt aandacht schenken.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
18 t/m 26 februari
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
7 t/m 10 april
Meivakantie (incl. Koningsdag)
22 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 t/m 21 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
15 juli t/m 27 augustus

Studiedagen

Donderdag 29 september
Maandag 10 oktober
Maandag 5 december
Vrijdag 3 februari
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni