Voor ouders

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.​​

We vinden het belangrijk dat we samen met ouders optrekken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede ontwikkeling van onze leerlingen. Vaste contactmomenten zijn het kennismakingsbezoek van u en uw kind en de gesprekken die we drie keer per jaar voeren over het ontwikkelingsperspectief van uw kind.