Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
14 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag en tweede Paasdag
10 en 13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus

- Op vrijdag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit.
- Op vrijdag 24 april zijn leerlingen in verband met de Koningsspelen om 12.00 uur uit.

Studiedagen

Donderdag 19 september
Maandag 21 oktober
Vrijdag 6 december
Woensdag 5 februari
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 10 juli

Schooltijden

Leerlingen aan de Bakenbergseweg hebben les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Klas Paars heeft aangepaste tijden. Klas Top heeft les van 8.45 uur tot 14.00 uur. De leerlingen blijven tussen de middag op school en eten samen met de leraar hun lunch. In de ochtend is er een fruitpauze.

Wij zijn voorstander van ‘De Gezonde School’ en willen graag dat leerlingen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch meenemen.