Vakanties, studiedagen en lestijden

 Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen 940 uren per jaar volgen bij een 5-gelijke dagen model. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Onze eerste schooldag is 6 september 2021.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
15 april t/m 18 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag
6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september

- Op vrijdag 24 december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit.
- Op vrijdag 22 april zijn leerlingen in verband met de Koningsspelen om 12.00 uur uit.

Studiedagen

Vrijdag 1 oktober
Maandag 29 november
Maandag 6 december
Maandag 11 april
Vrijdag 20 mei
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 24 juni

Schooltijden

Leerlingen aan de Bakenbergseweg hebben les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Klas Paars heeft aangepaste tijden. Klas Top heeft les van 8.45 uur tot 14.00 uur. De leerlingen blijven tussen de middag op school en eten samen met de leraar hun lunch. In de ochtend is er een fruitpauze.

Wij zijn voorstander van ‘De Gezonde School’ en willen graag dat leerlingen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch meenemen.