SO De Brouwerij: rust om te leren en ontwikkelen

SO De Brouwerij is een kleine basisschool voor speciaal onderwijs waar rust, duidelijkheid en overzicht de basis zijn. Veel van onze leerlingen hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum of internaliserende problematiek. Vaak komen leerlingen bij ons omdat ze zich in het reguliere onderwijs onvoldoende konden ontwikkelen. Bij ons vinden ze de rust om te leren en leren ze vaardigheden om zelfstandig te worden en om te gaan met de belemmeringen die zij ervaren. Daarvoor krijgen ze ook specialistische begeleiding, vooral op het gebied van Leren Leren en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.