Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Leerlingen op De Brouwerij zijn tussen de 4 en 13 jaar. Zij hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) of een aanverwante hulpvraag. Onze leerlingen hebben een (beneden) gemiddeld IQ of hoger. Ons doel is dat zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Aansluitende aanpak

Vanuit een warme en persoonlijke benadering stemmen we ons onderwijs af op de specifieke en individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Door hun stoornis of hulpvraag ontwikkelen zij zich vaak anders op verschillende gebieden. Zo kan een leerling misschien rekenen op het niveau van een kind van 9 jaar, maar spelen of communiceren als een kind van 3 jaar. Dit vraagt om een goed aansluitende aanpak, waarbij we een leerling niet overvragen, maar juist succes laten ervaren. De Brouwerij gaat uit van datgene wat een leerling goed doet.